"ਟੋਰੋਸ ਦਾ ਘਰ"
ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

ਟੋਰੇਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ।
Contact your counselor via their e-mail address, listed below, or call (559) 416-5909
ਸਾਰਾ ਬੋਨੀਲਾ
ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਕਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ
(559) 416-5909
sarabonilla@maderausd.org

ਅਰਿਆਨਾ ਕੈਬਰੇਰਾ
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਟੈਕ
ਅਨਾਯੰਸੀ ਗਾਰਸੀਆ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ

ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਬਿਲਡਿੰਗ ਏ
(559) 416-5909
anayancigarcia@maderausd.org

ਮੇਰੀ ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹੋ

ਲੈਟੀਸੀਆ ਹੇਰੇਰਾ
ਸਲਾਹਕਾਰ

10ਵੀਂ ਜਮਾਤ: QZ + ਨਿਰਮਾਣ
12ਵੀਂ ਜਮਾਤ: PZ + ਨਿਰਮਾਣ 
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਐੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ
(559) 416-5909
leticiaespinoza@maderausd.org

ਮਾਰਿਸੋਲ ਇਨਿਗੁਏਜ਼
ਸਲਾਹਕਾਰ

10ਵੀਂ ਜਮਾਤ: ਏ.ਜੀ 
12ਵੀਂ ਜਮਾਤ: ਏ-ਜੀ.ਏ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਐੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ
(559) 416-5909
marisoliniguez@maderausd.org

ਮੇਰੀ ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹੋ

ਯੇਨ ਮੋਆ
ਸਲਾਹਕਾਰ

10ਵੀਂ ਜਮਾਤ: ਐਚ.ਪੀ
12ਵੀਂ ਜਮਾਤ: ਜੀ.ਈ.-ਓ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਐੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ
(559) 416-5909
yenkongmoua@maderausd.org

ਜੈਨੇਟ ਓਰੇਗਲ
ਸਲਾਹਕਾਰ

9ਵਾਂ ਗ੍ਰੇਡ: GE-PA
11ਵੀਂ ਜਮਾਤ: ਐੱਚ-ਆਰ.ਓ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਬਿਲਡਿੰਗ ਏ
(559) 416-5909
janetteoregel@maderausd.org

ਮੇਰੀ ਬਾਇਓ ਪੜ੍ਹੋ

ਫੇਲੀਸੀਆ ਸਾਲਸੀਡੋ
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ
ਐਡੀਥ ਵਰਹਾਲਨ
ਸਲਾਹਕਾਰ

9ਵਾਂ ਗ੍ਰੇਡ: ਏ-ਜੀ.ਏ
11ਵੀਂ ਜਮਾਤ: ਏ.ਜੀ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ
(559) 416-5909
edithverhalen@maderausd.org

ਵੇਰੋਨਿਕਾ ਵਿਲਾਰੀਅਲ
ਸਲਾਹਕਾਰ

PE-Z + ਨਿਰਮਾਣ
RU-Z + ਨਿਰਮਾਣ
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ
(559) 416-5909
veronicavillarreal@maderausd.org

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਸੰਚਾਰ

Calendar

ਕਾਲਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੌਕੇ

Advanced Placement

AP classes offer a challenging and stimulating educational experience for college bound students. When compared to other high school courses, AP classes often take more time, require more work, and give greater opportunity for individual growth and accomplishment. In May, AP exams are taken and scored on a 5-point scale. Most major colleges and universities recognize scores of 3, 4, or 5 for college credit. The amount of credit varies by institution. Students needing special accommodations must notify their teacher and the AP Coordinator upon enrollment in the course.

Why Take AP?
Dual Enrollment Madera Center

In the spring students enrolled in Medical Terminology will have the opportunity to take OT 10 and earn 3 college credits and 10 high school elective credits.

College & Career Readiness

California Colleges

CaliforniaColleges.edu provides students with an all-inclusive guide for their college & career paths & enables educators to track their progress.

CTE-Logo-Initials.png
GPA ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

How to Calculate your GPA

To graduate from high school, students must maintain a minimum overall graduation grade point average or gpa of 2.0. To figure out a current semester GPA, assign the correct points to each grade. For example, if you received an “A” in a class, it equals 4 points, “B” equals 3 points, “C” equals 2 points, “D” equals 1 and “F” equals 0. Add the total grade points earned in all of the classes together, and divide by the total number of classes to get your GPA.

RangeClass PeriodCalculation
A = 41st PeriodA = 4
B = 32nd PeriodB = 3
C = 23rd PeriodA = 4
D = 14th PeriodC = 2
F = 05th PeriodD = 1
6th PeriodA = 4
± 18

18 divided by 6 = 3.0 GPA

ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ

Transcripts & Records

If you are a Matilda Torres High School graduate or current student, use the link below.

If you are a High School and would like to request student records for a transfer, use the link below

Health & Wellness

ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਰੋਤ
RESOURCES FOR STUDENTS DURING SCHOOL CLOSURE

Our Counselors, School Psychologists, Clinicians, and BCBA are in the process of collecting and curating social-emotional resources to support our students and families during the school closure.

National Collegiate Athletic Association (NCAA)

Student-athletes and parents interested in NCAA Division I and Division II requirements, see the NCAA Website. It is recommended you start preparing for NCAA qualifications when you are a freshman as certain academic requirements need to be met to qualify.

Contact your students athletic coach and/or their counselor for more information.
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

New Students

Any student that needs to enroll in MatildaTorres High School needs to complete the online registration process by clicking here.  If you need assistance in completing the online registration process you can visit one of the parent resource centers or come to the front office at Matilda Torres High School.  Once the online registration process is complete and the required documents have been received you will be scheduled for an appointment with a counselor to enroll.

California State Seal of Biliteracy

The website contains information about the California State Seal of Biliteracy program and its requirements for students. The State Seal of Biliteracy, marked by a gold seal on the diploma or transcript, recognizes high school students who have attained a high level of proficiency in speaking, reading, and writing one or more languages in addition to English. Here are examples of how a student can attain the Seal of Biliteracy.

ਟੈਸਟਿੰਗ

PSAT

Madera Unified 9th and 10th grade students are scheduled to take the PSAT, and all 11th grade students are scheduled to take the SAT 2021-22 school year.  More information will be provided in Fall 2021.

The new PSAT/NMSQT includes a Reading Test, Writing and Language Test, and a Math Test. Test booklets and scored answer documents will be returned to students once received and an email will be sent out with information on how to review and interpret results.

pa_INPA
ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ