"Tahanan ng Toros"

Mga Programa Pagkatapos ng Paaralan

Lunes Martes,
Huwebes biyernes

3:45 PM – 6:30 PM

Miyerkules
2:10 PM – 6:00 PM

Kilalanin kami sa quad araw-araw pagkatapos ng klase!

Ms. Jimenez

ASP Coordinator

(559) 514-3323
torres.hs@ctff.us

tlTL
Lumaktaw sa nilalaman