"Tahanan ng Toros"

Incoming 9th Grader Registration (MANDATORY)

Torres High School Main Office

Ang pagpaparehistro ay MANDATORY para sa LAHAT ng Papasok na 9th Graders Ano ang Dapat Dalhin: MUSD Returning 9th Graders 1.) Katibayan ng paninirahan (PG&E Bill, Phone Bill, ID, Driver's License, Cable/Internet Bill) Sinumang BAGO sa distrito (kamakailang lumipat sa MUSD o nag-aral sa isang charter school):1.) Ang iyong mga talaan ng pagbabakuna 2.) Katibayan ng paninirahan. (PG&E Bill, Phone Bill, ID, Driver's License, Cable/Internet Bill)

BAGONG To Torres 10th-12th Grader Registration

Torres High School Main Office

Ang pagpaparehistro ay para lamang sa mga mag-aaral na BAGO sa Torres High School para sa 2024-2025 School Year. Ano ang Dapat Dalhin: 1.) Ang iyong mga talaan ng pagbabakuna2.) Katibayan ng paninirahan. (PG&E Bill, Phone Bill, ID, Driver's License, Cable/Internet Bill)

BAGONG To Torres 10th-12th Grader Registration

Torres High School Main Office

Ang pagpaparehistro ay para lamang sa mga mag-aaral na BAGO sa Torres High School para sa 2024-2025 School Year. Ano ang Dapat Dalhin: 1.) Ang iyong mga talaan ng pagbabakuna2.) Katibayan ng paninirahan. (PG&E Bill, Phone Bill, ID, Driver's License, Cable/Internet Bill)

tlTL
Lumaktaw sa nilalaman